A
A

Etický kodex

Etický kodex - ke stažení v pdf


Etický kodex je souborem morálních a společenských zásad a stanoví základní pravidla chování zaměstnanců ve vztahu k uživatelům poskytovaných služeb, k zaměstnavateli a veřejnosti.

Informuje klienty i veřejnost o přístupu, který mají od pracovníků Zámečku Střelice právo očekávat.

Etický kodex byl vytvořen jako souhrn norem a pravidel, která jsou dodržována při poskytování sociální služby, ale také jako soubor hodnot, kterými se v organizaci řídíme.